Πολιτική Απορήτου - Γ.Κ.Π.Δ. / G.D.P.R.

H “DESKNET” έχει συμμορφωθεί απόλυτα, νομικά και μηχανογραφικά, με τις επιταγές του νέου Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, ο οποίος επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, υπό ορισμένες σύννομες προϋποθέσεις και σας εγγυάται ότι τα διαφυλάττει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας σας μαζί της, αλλά και μετά από αυτήν.

Προς τον σκοπό αυτόν η «DESKNET» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας, καθώς και κάθε μέτρο προστασίας, σε περίπτωση απώλειας ή αλλοίωσης εξαιτίας φυσικού ή/και ηλεκτρονικού κινδύνου ή πρόσβασης τρίτων στα δεδομένα αυτά.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

«Προσωπικό Δεδομένο» είναι κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικό πρόσωπο, είτε είναι ιδιώτης, είτε επαγγελματίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προσωπικά δεδομένα είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομικός κώδικας, φαξ, τηλέφωνο επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ κ.ά.

Η «DESKNET»  δε συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν τα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. όταν κάνετε εγγραφή ή εκδηλώνετε ενδιαφέρον για μαθήματα, εργασίες κλπ ή ζητάτε πληροφορίες) και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την χρήση τους σύμφωνα μες τους όρους χρήσης του ιστότοπου. 

Τι συνιστά επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Πότε συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα;

Για την απλή επίσκεψη και περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, δεν σας ζητείται κανένα προσωπικό στοιχείο.  Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας απευθείας, δια της φυσικής σας παρουσίας στην εταιρία μας, τηλεφωνικά ή κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.


Α1 Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει αναρτημένη φόρμα επικοινωνίας, στην οποία μπορείτε να παρέχετε το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail, το θέμα επικοινωνίας σας μαζί μας και το μήνυμα που θέλετε να μας απευθύνετε, ώστε ν’ απαντήσουμε σ’ αυτό. Τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας, αλλά αξιοποιούνται μόνο με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας για το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Α2 Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει φόρμα “On Line – Υποστήριξη DeskNET”, στην οποία καταχωρείτε το όνομά σας, το e-mail, την κατηγορία της προς ανάθεση εργασίας και το μήνυμά σας, ώστε στη συνέχεια να σας απαντήσουμε. Τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας, αλλά αξιοποιούνται μόνο με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας για το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Α3 Μετά την επιλογή “Ανάθεση Εργασίας” υπάρχει αναρτημένη “Φόρμα Κοστολόγησης Εργασίας”, στην οποία ζητούνται τα προσωπικά σας στοιχεία, ήτοι το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail και το κινητό σας τηλέφωνο. Επιπλέον καταχωρείτε το θέμα της εργασίας/μαθήματος, την ειδικότητα της εργασίας, την καταλυτική ημερομηνία παράδοσής της, την έκτασή της, τον τύπο της εργασίας (εργασία εξαμήνου, πτυχιακή, διπλωματική, διατριβή κλπ.), ενώ μπορείτε να επισυνάψετε και σχετικό υλικό και να μας παράσχετε επιπλέον πληροφορίες. Αιτούμαστε όλα τα ανωτέρω δεδομένα, προκειμένου να τα επεξεργαστούμε νομίμως, με σκοπό την παροχή σε εσάς του έργου που μας αναθέτετε, δηλαδή την εκπόνηση εργασίας ή/και μαθήματος και τη μετάφραση κειμένου. Εγγυόμαστε ότι τα παραπάνω δεδομένα, που μας παρέχετε, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας και να διεκπεραιώσουμε το έργο που μας αναθέτετε, τα οποία φροντίζουμε να μην διαδίδονται σε μη εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.
Α4 Επιπλέον στη “Φόρμα Εγγραφής PRO-WRITER” δημιουργείτε λογαριασμό σύνδεσης στο portal, καταχωρώντας το e-mail σας και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασής σας. Επιπλέον καταχωρείτε τα προσωπικά σας στοιχεία, ήτοι επάγγελμα, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ. και στοιχεία επικοινωνίας (κινητό και σταθερό τηλέφωνο). Σε περίπτωση σύναψης συνεργασίας με την εταιρίας μας, ως Pro-Writers της, μας γνωστοποιείτε απαραίτητα στοιχεία για την τιμολόγηση ανατεθείσας εργασίας, όπως επωνυμία επιχείρησης,  ΑΦΜ και ΔΟΥ, αντικείμενο επιχείρησης, έδρα, το είδος του παραστατικού και τον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Προς δική σας διευκόλυνση, για ευκολότερη και ταχύτερη επικοινωνία με την εταιρία μας, μπορείτε να μας καλέσετε μέσω Skype (xapipisd), για όλους τους ανωτέρω αναγραφόμενους σκοπούς επικοινωνίας. Ο προσωπικός σας λογαριασμός θα παραμείνει απόρρητος από εμάς.

Β.  Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει προηγουμένως συναινέσει και λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής.

Γ. Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, πληροφορώντας μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Δ. Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από τη συλλογή δεδομένων ή/και διαγραφή των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@desknet.gr

Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας τους, για την οποία έχουμε τη συναίνεσή σας και όσο απαιτεί η σχετική νομοθεσία. Η «DESKNET» σας παρέχει την δυνατότητα, μέσω της ιστοσελίδας της, να διαγράψετε το προφίλ σας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται κατά τους παραπάνω τρόπους από την «DESKNET», αξιοποιούνται από αυτήν κατόπιν δικής σας επιθυμίας και συγκατάθεσης. Περαιτέρω έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, τη διόρθωση και συμπλήρωση των εσφαλμένων ή ανακριβών και ελλιπών δεδομένων σας, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη διαγραφή τους, τη φορητότητά τους και την απόσυρση της συγκατάθεσής σας επεξεργασίας τους στο μέλλον.

Για όλα τα παραπάνω, μπορείτε να αποστείλετε το σχετικό αίτημά σας, μέσω ταχυδρομείου στη δ/νση της εταιρίας μας (Εγνατία 45, 2ος Όροφος, Θεσσαλονίκη), να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310-520939 ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@desknet.gr. Επίσης διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ/νο 2106475600, e-mail: contact@dpa.gr).

Μοίρασμα των προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα δεν θα μοιράζονται με τρίτα μέρη, εκτός υπό περιστάσεις όπου τέτοιο μοίρασμα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας, ή απαιτείται εκ του νόμου. Περιστασιακά υπογράφουμε με άλλες εταιρείες και εταιρικούς συνεργάτες να δουλεύουν για λογαριασμό μας, τέτοιους όπως εξωτερικούς Pro-Writers ή με τεχνολογικές εταιρείες για διαχείριση και διανομή συστημάτων και τεχνολογίες με σκοπό την ενίσχυση των υπηρεσιών μας και θα μοιραστούμε απαραίτητες πληροφορίες σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με πάροχο remarketing του οποίου τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε για την παραπομπή πελατών από συνεργαζόμενες εταιρίες προς εμάς. Δεν θα ανακοινώσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη για τον σκοπό του να επιτρέψουμε σε αυτούς να εμπορευτούν τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες στους επισκέπτες μας. Οι επισκέπτες που δεν επιθυμούν να μοιραστούμε πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με το info@desknet.gr.     

Η DESKNET τηρεί την επιβαλλόμενη από τον ΓΚΠΔ πολιτική απορρήτου και εχεμύθειας, καθώς εγγυάται την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο των απαραίτητων συνεργατών της (υπαλληλικό προσωπικό, Pro-Writers, καθηγητές, λογιστής κλπ.), οι οποίοι ομοίως υποχρεούνται και δεσμεύονται να τηρούν αυστηρό απόρρητο και εχεμύθεια σχετικά με όλα τα προσωπικά δεδομένα που τίθενται υπόψη τους, λαμβάνουν γνώση ή/και τα συλλέγουν-επεξεργάζονται στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και έργου. Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, θα ακολουθήσουμε πιστά όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ σχετικά με την ενημέρωση παραβίασης στην ΑΠΔΠΧ, εντός 72 ωρών από τη διαρροή και απώλεια. Επιπλέον θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς επανάκτηση των απωλεσθέντων δεδομένων και αποκατάσταση της προτέρας κατάστασης.

Η ιστοσελίδα της «DESKNET» φιλοξενείται σε server που βρίσκεται στην Γερμανία σε ιδιωτικές δομές του DataCenter Hetzner και συντηρείται και υποστηρίζεται από την εταιρεία Top Host στην Ελλάδα. Τεχνικός υπεύθυνος έχει οριστεί ο Οικονομίδης Πραξιτέλης ο οποίος έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες οργανωτικές και τεχνικές τροποποιήσεις στην υποδομή και τις λειτουργίες του, ώστε να τηρεί απόλυτα τις επιταγές του ΓΚΠΔ.

Η εταιρία παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνισή σας, την οποία μπορείτε να μας την επικοινωνήσετε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@desknet.gr.

DESKNET PORTAL

Υπηρεσίες προς σπουδαστές και καθηγητές από μια ολοκληρωμένη ONLINE πλατφόρμα! Για όποια διευκρίνηση ή απορία έχετε σχετικά με τις υπηρεσίες μας μπορείτε να επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας : sales@desknet.gr